Home / Ogar

Ogar

OGAROgar je naselje u Srbiji u opštini Pećinci u Sremskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 1040 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 1111 stanovnika, prema popisu iz 2002. bilo je 1143 stanovnika).

Ovde se nalazi Seoska kuća u Ogaru.

Ogar je ušoreno selo, ravničarskog tipa. Nalazi se u južnom delu sremske lesne terase. Na severu se graniči sa Nikincima i Tovarnikom,na istoku sa Karlovčićem, na jugu sa Obrežom i na zapadu sa Grabovcima. Kroz selo prolazi asfaltni put Pećinci-Kupinovo, a zapadno je dolina obreške Krivaje. Ogar je okružen šumom sa juga i zapada,a na severu i istoku je otvoren ka polju.

Ogar je selo u opštini Pećinci koje se spominje u 16. veku tj. 1570. u popisnom defteru sandžaka Srema. U tom periodu pripadao je nahiji Kupinik. Posle proterivanja Turaka pripada zemunskom vlastelinstvu a 1745. pripojeno je Vojnoj granici. U početku je to bilo veliko selo, ali zbog čestih seoba stanovništva broj stanovnika varira. U Prvom svetskom ratu Austrijanci su zapalili selo, da bi ga njegovim završetkom napustio veliki broj Nemaca i Mađara. Tokom Drugog svetskog rata broj stanovnika se smanjio za trećinu, a u borbama je poginulo 110 ljudi iz sela. Među poginulima je i narodni heroj Dušan Jerković. Posle rata, doseljavanje je bilo najmasovnije iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Jedna od najstarijih škola u ovom kraju osnovana je u Ogaru 1763. godine.

U Ogaru se nalazi najstarija sačuvana kuća u Sremu. Datira iz druge polovine XVII veka. Kuća je trodelna, sa središnjom prostorijom u ulozi kuhinje i sobama sa njenih bočnih strana. Kao primer kuće sažetog trema i ispuštenog dela kuhinje zavnog kućer, ona predstavlja varijantu trodelne ravničarske kuće Srema. Porodični grb na zabatu sa ornamentima dvoglavog orla asocira na vlastelu, koja je jedina u to vreme mogla dići taj objekat.

Početkom 18. veka postojala je crkva od pletera pokrivena daskom. Nova crkva sagrađena 1747. Prilikom povlačenja 1943. godine, Nemci su minirali crkvu. Meštani Ogara je obnavljaju odmah po završetku rata 1945. Crkva do danas nosi ime Svetog Nikole i slavi slavu 22. maja. U crkvi se još čuvaju delovi starog ikonostasa.

U Ogaru postoji fudbalski klub Šumar, koji je osnovan 1930. godine.

U naselju Ogar živi 875 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 37,9 godina (37,0 kod muškaraca i 38,8 kod žena). U naselju ima 323 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,54.

Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je porast u broju stanovnika.